Maagzweer behandeling

Een maagzweer is over het algemeen goed te behandelen met medicatie. Wanneer is vastgesteld dat de zweer zich in het maagslijmvlies bevindt volstaat meestal het gebruik van maagzuurremmers gedurende een periode van vier weken. Voorbeelden van deze remmers zijn protonpompremmers en H2-receptorantagonist. Indien ook de Helicobacter pylori bacterie is aangetroffen wordt naast de zuurremmers ook een antibioticakuur voorgeschreven. Deze kuur duurt meestal een week en bestaat uit twee à drie soorten antibiotica, waaronder claritromycine en amoxicilline.

Bij een zweer in de twaalfvingerige darm wordt aangenomen dat de Helicobacter pylori bacterie een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de zweer. Hiervoor wordt dan ook een gecombineerde maagzweer behandeling van zuurremmers en antibiotica gebruikt.

Het is belangrijk om u zo goed mogelijk aan de richtlijnen van de voorgeschreven maagzweer behandeling te houden. Zodoende heeft u de meeste kans op herstel.

Wat gebeurt er na afloop van een maagzweer behandeling?

Na behandeling van de maagzweer verdwijnt de bacterie in verreweg de meeste gevallen. Daarmee verdwijnen als het goed is ook de klachten. Na behandeling van een zweer in de maag wordt na 6 weken een controle uitgevoerd middels een gastroscopie (kijkonderzoek). Hier zal worden vastgesteld of de bacterie is verdwenen of dat verdere behandeling van de maagzweer noodzakelijk is.

Na behandeling van een maagzweer in de twaalfvingerige darm is een controle niet nodig. Wanneer u last blijft houden van klachten kan worden besloten een kijkonderzoek te doen, met daaropvolgend eventueel een vernieuwde antibioticakuur.

  • Brandend maagzuur.
  • Overgeven en/of last van misselijkheid.
  • Een opgeblazen gevoel.
  • Een verminderde eetlust.
  • Een snelle verzadiging of een vol gevoel.
  • Gewichtsverlies.
  • Bloedarmoede.

Neem bij de volgende maagzweer symptomen contact op met uw huisarts:

  • Bij zwarte ontlasting.
  • Bij het opgeven van bloed.
  • Bij hele heftige, plotselinge buikklachten .

De laatste drie maagzweer symptomen wijzen op een bloeding en vereisen een directe behandeling! Er kan dan namelijk sprake zijn van perforatie, waarbij de zweer is doorgebroken tot de buikholte.